Wykopy wąskoprzestrzenne

Wykopy to nieodłączny element budownictwa podziemnego, komunikacyjnego, hydrotechnicznego i ogólnokubaturowego. Wykopy wąskoprzestrzenne to wykopy, których szerokość dna może wynosić maksymalnie 1,5 m. Natomiast ich długość nie ma znaczenia i może być dowolna. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonuje się podczas przygotowywania terenu do budowy obiektów niepodpiwniczonych. Projektowanie i wykonawstwo wykopów wymaga dogłębnej wiedzy na temat prawa budowlanego, parametrów wybranego typu obudowy, a także właściwości gruntu w określonych warunkach terenowych.

Bezpieczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych

Posiadamy szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, które są gwarancją bezpiecznego wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac ziemnych wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z przepisami wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane mogą być na podstawie projektu, który uwzględnia bezpieczne odległości od instalacji i urządzeń podziemnych. Miejsca robót ziemnych należy ogrodzić oraz oznakować. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych pozbawionych umocnień dozwolone jest tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, natomiast wykopy do maksymalnej głębokości 2 m są dopuszczalne gdy pozwalają na to wyniki badań gruntu oraz dokumentacja geologiczno – inżynierska. W gruntach zwartych możliwe jest stosowanie ażurowych zabezpieczeń ścian wykopów, lecz za wyjątkiem pory zimowej. Zapewniamy profesjonalną realizację prac ziemnych, polegających na wykonaniu wykopów wąskoprzestrzennych. Zachęcamy do kontaktu wszystkich Klientów z terenu województwa śląskiego, m.in. Katowic, Zabrza, Bytomia, Gliwic.