Roboty ziemne

Roboty ziemne to wszelkie prace budowlane, które mają na celu przygotowanie gruntu do posadowienia budynku na danym podłożu. Polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego i usuwaniu go z pola budowy, jak i przemieszczaniu w inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Roboty ziemne prowadzone są podczas realizacji fundamentów, a także podziemnych budowli oraz instalacji. Wymagają zastosowania specjalistycznych maszyn budowlanych o różnym podwoziu, takich jak koparki i koparkoładowarki. Budowa nie może obyć się bez wynajęcia ekipy budowlanej, która sprawnie i terminowo wykona roboty budowlane na rzecz zleceniodawcy oraz inwestora.

 

Usługi ziemne

W ramach naszych usług wykonujemy wykopy pod fundamenty. Przygotowujemy tereny zarówno pod inwestycje budowlane, jak i drogowe oraz kolejowe. Usuwamy zbędną roślinność, karczujemy korzenie drzew, zasypujemy nierówności i likwidujemy wzniesienia. Wymieniamy warstwę gleby, przeprowadzamy jej uzdatnienie i prowadzimy prace rewitalizacyjne związane z kształtowaniem terenu oraz tworzeniem infrastruktury. Podejmujemy się przywracania użyteczności zniszczonym i zdewastowanym terenom. Prowadzimy także wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorem. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.