Rekultywacja terenów pod inwestycje

Rekultywacja terenów pod inwestycje polega na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zniszczonym. Degradacja terenu może być skutkiem wieloletniej działalności człowieka lub naturalnych procesów geologicznych. Celem robót rekultywacyjnych jest m.in. przywrócenie pierwotnego ukształtowania terenu, oczyszczenie gleby i wody, zalesienie, a także przywrócenie walorów krajobrazowych terenu. Zajmujemy się rekultywacją terenów pod inwestycje.

Jesteśmy w stanie prowadzić roboty rekultywacyjne na terenach poprzemysłowych, wykorzystywanych wcześniej jako składowiska odpadów czy nieużytki. Przygotowujemy tereny pod inwestycje budowlane i drogowe. Wykonujemy prace ziemne polegające na czyszczeniu, równaniu i formowaniu  terenu według wymagań zleceniodawcy. Poprawa warunków użytkowych i przyrodniczych korzystnie wpływa na środowisko naturalne. Pozwala na rozwój roślinności, która stworzy zdrowy ekosystem, a tym samym umożliwi rozwój życia na danym terenie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty firmy Messa.

Jakie usługi ziemne obejmuje rekultywacja terenów pod inwestycje?

Rekultywacja terenów pod inwestycję to wieloetapowy proces odbudowy zdegradowanego terenu, który obejmuje różnego typu roboty ziemne. Oferujemy szeroki zakres usług ziemnych, które mają na celu odzyskanie naturalnych właściwości użytkowych zniszczonego gruntu. Poza uporządkowaniem zdegradowanego terenu, wykonujemy również roboty ziemne, które mają na celu przywrócenie stosunków wodnych, tj. wykonujemy wykopy pod zbiorniki wodne, a także rowy odwadniające. Prowadzimy również prace ziemne polegające na utwardzaniu powierzchni, wzmacnianiu skarp oraz zmianie ukształtowania terenu. Wszystkie usługi ziemne realizujemy w zgodzie z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością. Jeśli zatem interesuje Państwa współpraca z nasza firmą, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Nasze usługi ziemne wykonujemy na obszarze województwa śląskiego, m.in. na terenie Chorzowa, Gliwic, Bytomia, Katowic.