Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe wymagają starannego planowania i właściwej realizacji wszystkich etapów prac, a także zdolności szybkiego reagowania na trudne do przewidzenia zdarzenia. Sposób prowadzenia prac musi uwzględniać nie tylko kwestie związane z bezpieczeństwem, ale także interes inwestora – powinien więc być realizowany sprawnie i bez opóźnień. Dlatego ważne jest, by przed przystąpieniem do rozbiórki budynków dobrze zapoznać się z ich konstrukcją, istniejącą dokumentacją oraz rzeczywistym stanem budynku. Należy sprawdzić elementy konstrukcyjne obiektu, ewentualne uszkodzenia i zweryfikować czy dokonywano przeróbek, które mogą wpłynąć na stabilność i wytrzymałość budowli. Istotne jest też zapoznanie się z przebiegiem wszystkich instalacji, a także sąsiadującą zabudową i infrastrukturą. Na tej podstawie można wybrać sposoby postępowania na poszczególnych etapach wyburzania i przygotować plan robót rozbiórkowych.

BHP w zakresie prac rozbiórkowych

BHP w zakresie prac rozbiórkowych nakłada na uczestników procesu rozbiórki obiektu lub części obiektu budowlanego szereg wymogów, które mają zapewnić bezpieczne przeprowadzenie robót. Prace rozbiórkowe wykonywane są na podstawie projektu oraz wymagają ogrodzenia, a także oznakowania tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi obiektu przeznaczonego do wyburzenia. Podczas realizacji robót rozbiórkowych niedozwolone jest przebywanie osób na niżej umiejscowionych kondygnacjach. Pracownicy powinni zostać wyposażeni w adekwatne do rodzaju prowadzonych prac rozbiórkowych środki ochrony indywidualnej: rękawice oraz okulary ochronne, hełmy i inne zabezpieczenia. Na miejscu rozbiórki należy wydzielić strefę niebezpieczną i zapewnić by maszyny oraz pracownicy znajdowali się poza tą strefą. Obiekt, którego dotyczą roboty rozbiórkowe trzeba odłączyć od sieci: gazowej, elektroenergetycznej, cieplnej, wodociągowo – kanalizacyjnej oraz teletechnicznej. Nasza firma wyburzeniowa przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas wykonywania usług rozbiórkowych. Naszą ofertę kierujemy do firm i osób prywatnych z Gliwic, Chorzowa, Katowic i innych miejscowości zlokalizowanych na obszarze województwa śląskiego.