Rekultywacja

Rekultywacja gruntu

Rekultywacja gruntu to działania wykonywane dla poprawy jakości gruntu i usunięciu z niego szkodliwych substancji czy elementów niepożądanych – porastającej roślinności, gruzu czy odpadów. Może obejmować usunięcie skażonej gleby i zastąpienie jej nawiezioną ziemią bądź jej uzdatnienie. Często rekultywacja gruntu obejmuje prace ziemne czy zabiegi agrotechniczne. Wykonuje się niwelację terenu, czyli wyrównanie powierzchni oraz przeprowadza spulchnianie wierzchniej warstwy gleby, drenowanie w razie takiej potrzeby, a także nawożenie i sadzenie lub wysiew roślin. Rekultywacja gruntu umożliwia poprawienie właściwości fizycznych, chemicznych gleb oraz ich odtworzenie, a także uregulowanie stosunków wodnych, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie dróg.

Rekultywacja terenów zielonych

Rekultywacja terenów zielonych polega na oczyszczeniu wybranego obszaru przez usunięcie skażonej gleby, zalegających odpadów czy innych elementów niepożądanych oraz przywróceniu mu wartości przyrodniczej lub użytkowej. Działania takie obejmują zwykle rekultywację gruntu, wykonanie prac ziemnych związanych z formowaniem terenu zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz wykonaniem nasadzeń zieleni czy wykonaniem koniecznej infrastruktury. Najczęściej rekultywacja terenów zielonych prowadzi do przywrócenia im funkcji przyrodniczych czy wypoczynkowych i wiąże się z zalesianiem, budową zbiorników wodnych oraz przystosowaniem dla celów sportowo-rekreacyjnych.