Przygotowanie inwestycji budowlanej

Przygotowanie inwestycji budowlanej wymaga przeprowadzenia odpowiednich robót ziemnych, które umożliwią rozpoczęcie prac przy wznoszeniu budynku. Przygotowanie inwestycji budowlanej obejmuje m.in. niwelację gruntu, wykonanie niezbędnych odwodnień i wykopów pod infrastrukturę, zagęszczanie i formowanie gruntu, a także przygotowanie wykopów pod fundamenty.

 

Przygotowanie inwestycji drogowej

W przypadku przygotowywania inwestycji drogowej najczęściej na początku wykonuje się prace związane z usuwaniem resztek roślinności, starych budowli oraz zbędnej infrastruktury. W razie konieczności należy przeprowadzić niezbędne wyburzenia i rozbiórki obiektów znajdujących się w miejscu planowanego pasa drogowego. Kolejne etapy obejmują wyrównywanie terenu oraz zebranie zbędnej warstwy ziemi. Następnie wykonuje się roboty związane z zagęszczaniem gruntu, a w razie potrzeby kopaniem wykopów czy robieniem nasypów. W ramach prac przygotowawczych wykonuje się też wykopy związane z odwodnieniami, niezbędną infrastrukturą podziemną oraz uformowaniem utwardzonej podbudowy – w zależności od projektu i woli inwestora.