Rekultywacja terenów zielonych

Rekultywacja terenów zielonych polega na oczyszczeniu wybranego obszaru przez usunięcie skażonej gleby, zalegających odpadów czy innych elementów niepożądanych oraz przywróceniu mu wartości przyrodniczej lub użytkowej. Działania takie obejmują zwykle rekultywację gruntu, wykonanie prac ziemnych związanych z formowaniem terenu zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz wykonaniem nasadzeń zieleni czy wykonaniem koniecznej infrastruktury. Najczęściej rekultywacja terenów zielonych prowadzi do przywrócenia im funkcji przyrodniczych czy wypoczynkowych i wiąże się z zalesianiem, budową zbiorników wodnych oraz przystosowaniem dla celów sportowo-rekreacyjnych.