Rekultywacja gruntu

Rekultywacja gruntu to działania wykonywane dla poprawy jakości gruntu i usunięciu z niego szkodliwych substancji czy elementów niepożądanych – porastającej roślinności, gruzu czy odpadów. Może obejmować usunięcie skażonej gleby i zastąpienie jej nawiezioną ziemią bądź jej uzdatnienie. Często rekultywacja gruntu obejmuje prace ziemne czy zabiegi agrotechniczne. Wykonuje się niwelację terenu, czyli wyrównanie powierzchni oraz przeprowadza spulchnianie wierzchniej warstwy gleby, drenowanie w razie takiej potrzeby, a także nawożenie i sadzenie lub wysiew roślin. Rekultywacja gruntu umożliwia poprawienie właściwości fizycznych, chemicznych gleb oraz ich odtworzenie, a także uregulowanie stosunków wodnych, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie dróg.