Wykopy budowlane

Wykopy budowlane służą do przygotowania gruntu do prac ziemnych lub innych prac budowlanych. Najczęściej wykonywane są dwiema metodami: metodą czołową w przypadku wykopów o dużych głębokościach i małych szerokościach, oraz metodą warstwową, skuteczną przy dużych szerokościach wykopów. Przed wykonaniem wykopów należy je odpowiednio sklasyfikować, uwzględniając ich parametry techniczne, przeznaczenie oraz czas trwania. Wykopy budowlane to nieodzowny etap każdej nowo powstającej inwestycji budowlanej.

Rodzaje wykopów budowlanych

Wykopy budowlane różnicowane są ze względu na ich parametry techniczne, do których można zaliczyć:

  • szerokość i długość wykopu na powierzchni terenu,
  • szerokość i długość dna wykopu,
  • głębokość skarp, tj. ścian bocznych wykopu,
  • kąt nachylenia skarp.

Wykopy budowlane mają również określony czas trwania. Niektóre wykopy budowlane mają z założenia charakter stały, a inne – tymczasowy. Skarpy w wykopach umacniane są m.in. w postaci deskowania pełnego, ażurowego, ścianek szczelnych, palisady z pali.

Ze względu na wymiary wykopy budowlane dzielą się na: 

  • wykopy szerokoprzestrzenne (o szerokości większej niż 1,5 m),
  • wykopy wąskoprzestrzenne (o maksymalnej szerokości do 1,5 m i dowolnej długości),
  • wykopy jamiste (o szerokości i długości do 1,5 m).

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa budowlanego realizujemy różnego rodzaju wykopy budowlane. Nasze usługi świadczymy na terenie województwa śląskiego, m.in. w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Gliwicach.