Wykopy pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty to pierwszy etap prac wykonywanych na placu budowy. Prace przygotowawcze do wykonania wykopów budowlanych rozpoczynają się od wytyczenia fundamentów przez geodetę. Wytyczenie polega na wyznaczeniu zewnętrznych krawędzi lub osi ścian, wzdłuż których przebiegać będą wykopy pod fundamenty. Ich szerokość i głębokość musi odpowiadać założeniom projektowym.

Rodzaje wykopów pod fundamenty

Na rodzaj wykopu pod fundamenty wpływ mają warunki gruntowe, które ustalane są na podstawie badań geotechnicznych gruntu. Badania te umożliwią ustalenie takich parametrów gruntu jak m.in.:

  • rodzaje warstw gruntu,
  • poziom wód gruntowych,
  • głębokość przemarzania gruntu.

Na podstawie projektu budowlanego, który uwzględnia warunki gruntowe przystępuje się do wykopu pod fundamenty. Ze względu na wymiary rozróżniamy wykopy fundamentowe:

  • szerokoprzestrzenne – o szerokości dna większej niż 1,5 m,
  • wąsko przestrzenne - o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m,
  • jamiste – głębokość i szerokość wykopu nie może przekroczyć 1,5 m.

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi koparką lub koparko – ładowarką, a także wynajem koparki lub koparko – ładowarki wraz osprzętem. Doradzimy najlepsze rozwiązania w zakresie prac ziemnych, w tym dobór odpowiedniego sprzętu. Wykonujemy swoje usługi na terenie województwa śląskiego, m.in. w Rudzie Śląskiej, Katowic, Zabrza, Bytomia, Gliwic. Zapraszamy do kontaktu!

Usuwanie wody z wykopu pod fundamenty

Jednym z największych zagrożeń na placu budowy jest woda w wykopie pod fundamenty, która może utrudnić dalsze prace budowlane. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac zrobić badania geotechniczne działki. W przypadku zalania wykopów po burzy i nadmiaru zalegającej wody konieczne jest jej odprowadzenie oraz osuszenie terenu. Po wypompowaniu wody można przystąpić do dalszych prac budowlanych.