Rekultywacja obszarów zanieczyszczonych. Największe problemy i wyzwania

Działalność człowieka wielokrotnie odbija się negatywnie na środowisku. Wiele z dokonanych zniszczeń staje się niezwykle trudnych do naprawienia. Jednak dzięki takim działaniom jak rekultywacja obszarów zanieczyszczonych, stopniowo przywracana jest właściwa jakość gruntu. W tym celu zleca się ten proces takim firmom jak MESSA, które zajmują się właśnie tego rodzaju działalnością. Warto wiedzieć, na czym polega, jakie przed specjalistami pojawiają się problemy i jakie wyzwania na nich czekają.

Problemy i wyzwania

Rekultywacja jest stopniowym procesem, który ma naprawić wyrządzone w środowisku naturalnym szkody. Nie jest więc czymś szybkim do przeprowadzenia, jednak sukcesywnie prowadzona zwyczajnie przysłuży się glebie. Dzięki niej gleba odzyskuje wartości użyteczne oraz przyrodnicze. Wyzwaniem i problemem przy tego rodzaju działalności jest oczywiście stopnień zdegradowania i jego przyczyny. Inaczej jest w przypadku suszy i erozji gleby, które są procesami naturalnymi. A inaczej sprawa wygląda, gdy przyczyną jest np. przemysł, gdzie w wyniku wycieków ropy czy odczynników dochodzi do skażenia. W przypadku gleb zanieczyszczonych docelowo chodzi o usunięcie substancji toksycznych poprzez ich neutralizację. Czynności rozpoczyna inwentaryzacja, czyli sprawdzenie stanu i oględziny terenu. Na podstawie tej wiedzy stosuje się jedną z dwóch technik. Pierwszą jest rekultywacja techniczna, która polega na kształtowaniu rzeźby terenu. Drugą jest biologiczna, polegająca na odtworzeniu jej właściwości sposobami agrotechnicznymi. Odbywa się zwyczajnie poprzez nawożenie ziemi oraz stosowanie nasadzeń. Jeżeli gleba jest silnie zanieczyszczona, np. produktami ropopochodnymi, stosowana jest bioremediacja, która ma za zadanie oczyścić ją z toksyn z wykorzystaniem mikroorganizmów oraz bakterii, które pod wpływem działania stopniowo neutralizują szkodliwe substancje, aż do produktów w postaci wody i dwutlenku węgla. Oprócz czasu i stopnia zanieczyszczenia olbrzymim problemem są także koszty, które do najniższych nie należą.