Metody przewozu ładunków sypkich

Kruszywa budowlane stanowią podczas transportu ładunek sypki, który musi być przewożony odpowiednimi autami oraz być prawidłowo zabezpieczony. Są one między innymi stosowane na wczesnych etapach budowy, kiedy niejednokrotnie zachodzi potrzeba dostaw ogromnych ilości tego rodzaju surowców.

Kruszywa budowlane bardzo często są podstawowym materiałem konstrukcji np. fundamentów. Aby nie przeciągać etapów budowy, w których wykorzystywane są te surowce, dostarcza się je za pomocą wywrotek, które mogą szybko rozładować ładunek sypki w wyznaczonym miejscu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wjazd na plac budowy dużym pojazdem nie jest możliwy, wówczas transport zleca się kierowcom mniejszych aut dostawczych, które są przystosowane do przewozu tego rodzaju materiałów.

Jak transportować kruszywo budowlane?

Kruszywa budowlane to sypkie materiały, składające się z drobnego materiału, który nie może być transportowany dowolnym autem. Niekiedy są też przewożone surowce o większej wartości niż zwykły piasek, które warto zabezpieczyć przed rozsypaniem w trakcie jazdy. Polskie prawo nakłada obowiązek na jednostki transportujące kruszywa budowlane, które zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, a także podczas rozładunku. Aby spełniać wymogi przepisów, należy umieścić na aucie tylko tyle towaru, ile dopuszcza jego ładowność. Jeśli ciężar ten zostanie przekroczony, może dojść do niebezpiecznych zdarzeń na drodze lub nawet do przewrócenia wywrotki. Dodatkowo kruszywa muszą być szczelnie zamknięte, co zapobiegnie katastrofie podczas nagłego hamowania, wypadku lub innej nieprzewidzianej sytuacji. W tym celu należy pamiętać o zabezpieczeniu ładunków sypkich od góry, tak, by nie wyleciały np. z powodu nierówności na drodze. Oznacza to, że kruszywa budowlane mogą być transportowane jedynie specjalnie przystosowanymi do tego wywrotkami lub autami dostawczymi. Kluczem do bezpiecznego transportu jest zatrudnienie odpowiedzialnego kierowcy, który zawsze będzie zachowywał bezpieczne odstępy na drodze, a także będzie przestrzegał wszystkich zasad ruchu drogowego.