Które kruszywa wykazują dobre właściwości mrozoodporne?

Kruszywa to materiały sypkie, które są powszechnie wykorzystywane w budownictwie i w przemyśle. Używa się ich jako składników betonów i zapraw, jak również do utwardzania podłoża. Trafiają na drogi, na torowiska i do domowych fundamentów. Ale przydają się także przy produkcji stali, szkła czy ceramiki. Dostępne są w wielu odmianach, różniących się od siebie pochodzeniem i właściwościami.

Kruszywa możemy podzielić na:

  • naturalne – czyli skały rozdrobnionej postaci (piaski, żwiry, otoczaki)
  • łamane ze skał – miał, grys, tłuczeń,
  • sztuczne – uzyskane w procesie obróbki termicznej surowców naturalnych (np. wypalany keramzyt) albo surowców odpadowych (np. wypalany popiołoporyt),
  • uzyskane z recyklingu – poprzez oczyszczenie, a potem rozdrobnienie gruzu ceglanego i betonowego.

Kruszywa mrozoodporne, czyli jakie?

W polskich warunkach klimatycznych zwraca się uwagę na mrozoodporność kruszyw budowlanych. Nic dziwnego, w końcu narażone są na powtarzający się proces zamarzania i rozmrażania wody, która wnika ich w strukturę. A przecież chcielibyśmy uniknąć, na przykład, pękających zimą nawierzchni. Jakie cechy powinno zatem posiadać kruszywo odporne na mróz?

Przede wszystkim, musi ono wyróżniać się niską nasiąkliwością, maksymalnie 4-procentową. Kiedy kruszywo o wyższej nasiąkliwości wchłonie wodę, a ta później zacznie zamarzać, struktura porów w cząstce kruszywa nie będzie w stanie wytrzymać powstającego w ten sposób ciśnienia. I pojawiają się uszkodzenia. To właśnie porowatość stanowi tutaj element kluczowy. Gdy jest zbyt duża, kruszywo wchłania zbyt wiele wody. Istotna jest również zwarta i jednolita struktura kruszywa. To również ogranicza ilość wchłanianej wody, a jednocześnie umożliwia jej równą dystrybucję.

Kiedy biorąc pod uwagę te cechy zadamy sobie pytanie, jaki rodzaj kruszywa jest najbardziej mrozoodporny, wskazać możemy tylko jedną odpowiedź: są to naturalne kruszywa skalne. Jak choćby kruszywa dolomitowe.