Jak przygotować grunt na nasyp?     

Budowa nasypów jest zadaniem, które musi odbywać się w kontrolowany i zaplanowany sposób. Tylko dla laika, może wydawać się ono pozornie proste i polegać na przesypywaniu ziemi lub innych surowców. Jednak takie działanie wiąże się z wykonywaniem badań gruntu i ponoszeniem odpowiedzialności za efekty wykonania takiego nasypu. Nieprawidłowe podejście może skutkować niekontrolowanymi przesunięciami zebranego sypkiego materiału, a także deformacją gruntu w pobliżu budowli ziemnej. Dzieje się tak, ponieważ masa nasypu wywiera nacisk na okoliczne podłoże i może rozpierać go, wyrządzając liczne szkody. Możliwe jest uniknięcie tego rodzaju następstw, jeśli prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką, a grunt będzie odpowiednio przygotowany przed przystąpieniem do budowy nasypu.

Przygotowanie podłoża pod nasyp

Przede wszystkim nasyp powinien być układany na dobrze przygotowanej i odwodnionej powierzchni. W tym celu najpierw przeprowadza się badanie gruntu na głębokości do 0,5 m, dzięki czemu możliwe jest dokładne zaplanowanie działań i określenie przydatności danej powierzchni do rozpoczęcia prac. Jeśli okaże się, że podłoże nie jest wystarczająco wytrzymałe, można podjąć działania mające na celu wzmocnienie. Jeśli jest to niezbędne, można zastosować dodatkowe warstwy na dnie, aby zapobiec mieszaniu się kumulowanych surowców. W tym celu można wykorzystać agrowłókninę, która bardzo dobrze nadaje się do wykonania obrzeża nasypu stanowiącego warstwę separacyjną pomiędzy gruntem a materiałem zbieranym na nasyp. Dodatkowo, jeśli będzie on budowany na podłożu skalnym lub innej zwartej powierzchni, powinna ona zostać najpierw rozdrobniona lub spulchniona na głębokość min. 15 cm. Dzięki temu nasyp będzie lepiej współpracował z gruntem.

 

Przed przystąpieniem do prac konieczne jest też zaplanowanie tego, czy poniżej posadowienia nasypu występują jakieś konstrukcje lub instalacje. Wpłynie to na jego budowę, a także wykonanie warstw zabezpieczających. Ponadto, jeśli jakiekolwiek instalacje mają dopiero się tam pojawić, należy je zamontować przed sporządzeniem nasypu, chyba że projekt zakłada inaczej.

 

Odpowiednio przygotowane podłoże pod nasyp zapewni mu bezpieczne i trwałe posadowienie, dzięki czemu jego konstrukcja nie będzie zagrożona. Dodatkowo, jeśli zostanie on zbudowany warstwowo, a utwardzanie każdej płaszczyzny będzie przebiegało prawidłowo, z pewnością nie będzie on stwarzał zagrożenia dla otoczenia!