Co to jest rekultywacja i gdzie ma zastosowanie?

Rekultywacja jest zespołem czynności, które mają na celu przywrócić wartości przyrodnicze i użytkowe gleby zdewastowanej m.in. w wyniku nieprawidłowej uprawy roślin lub działalności przemysłowej.

Dobranie metod rekultywacyjnych uzależnione jest od kilku elementów, m.in. od tego, jakie czynniki doprowadziły do degradacji ekosystemu oraz finalnego przeznaczenia rekultywowanego obszaru. Na dobór metod wpływać będzie również ukształtowanie terenu, a także stopień zanieczyszczenia, a nawet toksyczności obszaru podlegającego rekultywacji.

 

Główne etapy związane z rekultywacją gleby

Rekultywacja terenu jest zabiegiem wieloetapowym i tylko dzięki temu może przynieść oczekiwane rezultaty. Można podzielić ją na dwie główne części, z których każda obejmuje wiele czynności pozwalających na przywrócenie wartości użytkowej zniszczonym glebom:

  • Rekultywacja techniczna, czyli związana z ukształtowaniem glebotwórczym gruntu. Rozpoczyna się od uporządkowania danego obszaru, zasypania istniejących w nim wyrw i zniwelowania wierzchowin, stromych skarp czy zboczy. Następnie regulacji podlega gospodarka wodna, tworzy się odpowiednie kanały nawadniające oraz zbiorniki gromadzące nadmiar wody. W następnej fazie rekultywacji technicznej gleba musi zostać odkwaszona, a jeśli została mocno wyeksploatowana lub stała się toksyczna, to konieczne będzie nawiezienie na jej powierzchnię nowej warstwy żyznej ziemi. Grubość nowego podłoża jest zależna od tego, w jaki sposób będziemy dany obszar zagospodarowywać i jakiego rodzaju rośliny uprawiać.

 

  • Rekultywacja biologiczna, której zadaniem jest uzupełnienie braków występujących w glebie za pomocą zabiegów rolniczych pozwalających na jej szybsze wzbogacenie się w składniki pokarmowe niezbędne dla wzrostu roślin uprawnych. Zabiegi te obejmują m.in. mechaniczną uprawę gruntu, nawożenie nawozami mineralnymi, a także siew roślin motylkowych i mieszanek traw, aby zwiększyć ilość wartościowej próchnicy w glebie.

 

Rekultywacja gleby to złożony proces, którym powinny zajmować się doświadczone w tym zakresie przedsiębiorstwa, mające nie tylko urządzenia przeznaczone do tego celu, ale również wiedzę praktyczną.